Välkommen

Österhaninge Konstförening är en allmän konstförening öppen för alla som är intresserade av konst och kultur. Vi sprider kunskap, köper konst och arbetar för att främja kulturen i Haninge och vi är medarrangör av Haningesalongen, som föreningen startade för många år sedan.

Månadens bild

I februari varje år har vi vår årliga medlemsutställning i Vendelsö Bygdegård. Utställarna får dra en lott och vinnarna får visa ett av sina verk under en månad. Men just i år är det annorlunda och medlemsutställning visas nu oktober. 

OKTOBER

Nu är årets medlemsutställning i Vendelsö Bygdegård genomförd med mycket fin konst och trevliga besökare. Så snart kan vi börja om med våra månadsbilder från medlemsutställningen.

Årsmötet och Konstlotteriet

Torsdag den 28 oktober 2021 kl.18.00

Tallhöjden, Runstensvägen 13

Vi bjuder på något att dricka med tilltugg. Konstlotteriets vinster finns utställda i lokalen från kl.17.00. Ingång från gården.
I årets konstlotteri deltar alla medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2020. Skriv gärna en fullmakt om du inte kan närvara. Det underlättar om du skulle vinna ett konstverk. Formulär finns under Konstlotteriet. Där kan du också titta på årets vinster i konstlotteriet. Du som närvarar på mötet deltar även i dragningen av närvarovinster.
Obs, nya regler för utlottningen
På årsmötet i år kommer vi att pröva ett nytt förfarande vid dragningen till konstlotteriet.
Registrering av deltagarna i årsmötet sker direkt vid ankomsten till Tallhöjdens äldreboende. Utlottningen går till så att vi drar 15 st vinster bland de närvarande. Observera att fullmakter räknas som närvaro. Därefter dras 5 st vinster bland medlemmar som inte är närvarande.
Med detta förfarande kommer lotteridragningen i konstlotteriet att gå mycket smidigare än tidigare. Vi hoppas att föreningens medlemmar kommer att uppskatta förändringen.
Varmt välkommen!

Varje år erbjuder vi dig som medlem möjlighet att vara med på ett antal intressanta aktiviteter. Konstnärsbesöken brukar vara mycket uppskattade. Likaså medlemsutställningen, som äger rum varje år. Är du själv en aktivt utövande konstnär är du välkommen att delta i den.

Utlottning av inköpt konst äger rum varje år vid föreningens årsmöte i mars.

Österhaninge Konstförening är en av Sveriges äldsta allmänna konstföreningar, och det är vi  stolta över. 1953 startades föreningen av en entuiastisk skara konstintresserade Haningebor, som ville stimulera konstintresset i bygden genom att anordna utställningar, lotta ut inköpta konstverk samt på skilda sätt främja studier av konst och verka för tillvaratagande av bygdens kulturella traditioner.

Aktuellt

 

Kallelse till årsmöte 

Torsdag den 28 oktober 2021 kl.18.00.
Läs mer och se vinsterna i konstlotteriet.

Inbjudan

2021-10-07

Galleri Kyrkskolan bjuder in ÖK:s medlemmar till visning av keramikgruppen
Lergökarnas utställning onsdag den 27 oktober kl. 14.00.

Vi är även inbjudna till visning av utställningen Fria kompositioner torsdag den 11 och den 18 november kl 14.00. Läs mer

Haningekonstnärerna

På www.haningekonstnarer.se

kan du följa vad som händer på Galleri Kyrkskolan i Västerhaninge.