Bli medlem

Så här blir du medlem i Österhaninge Konstförening

Sätt in årsavgiften, 200 kronor, på föreningens pg 252956-8.

Skriv ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress.

Kom ihåg att skriva NY MEDLEM på avin.

 

Till dig som uppgett e-postadress sänder vi information om olika konstaktiviteter.
Tack för att du meddelar oss om du byter e-postadress!

Våra medlemsförmåner

  • De fem första nya medlemmarna varje år får en present
  • Vinstchans i det årliga konstlotteriet
  • Ateljébesök, konstföreläsningar, konstaftnar m.m.
  • Medverka i medlemsutställning
  • Delta i kulturell gemenskap
  • 15% rabatt på glas och inramning hos Ram&Reklammakarna på Bragevägen 15 i Handen tel 08-777 70 01.

Välkommen som medlem!

 

Välkomna på den årliga medlemsutställningen i Vendelsö Bygdegård.

Österhaninge Konstförenings hantering av dina personuppgifter
 
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår registeransvariga Ragnhild Blomdahl, e- post r-hild@hotmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri.

Sitter du med i konstföreningens styrelse kommer dina personuppgifter att registreras i Sveriges Konstföreningars medlemsregister så att förbundet och distriktet ska kunna skicka information till dig och kontakta dig. Uppgifterna ligger också till grund för att tidskriften Konstperspektiv, som är en medlemsförmån, ska kunna skickas till dig.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Accepterar du informationen om vår hantering av personuppgifter behöver du inte göra något.
 
För mer information och handledningar om GDPR se Datainspektionens hemsida.