Kontakt/styrelse

Styrelse

ordförande  Margaretha Westman

sekreterare  Annika Ekelund

kassör Ragnhild Blomdahl

klubbmästare  Monica Larsson

ledamot  Madelene Peterson

ledamot  Anders Stjernfeldt

ledamot  Merja Pitkänen

ledamot  Torbjörn Lundberg

 

E-post  kontakt@osterhaningekonstforening.se

Postgiro 252956-8.

Webbansvarig Inger Klasson, webmaster@osterhaningekonstforening.se

 
 

Valberedningen

Christina Wolmar
Sammankallande

Telefon: 08-776 01 56

Mobil: 070-546 01 56

E-post: christina.wolmar@comhem.se

Karin Engström 

Telefon: 745 13 64

Agneta Brorsson 

Telefon: 08-501 509 53

Mobil 070-246 85 32

agneta.brorsson@gmail.com 

Vår ordförande hänger konst.

 

 

 

 

Valberedningen söker dig

Vi medlemmar behöver ta ansvar tillsammans för att sköta om föreningen.

Vår förening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna växa och blomstra! Det mest tydliga sättet är att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen.

Är du medlem och intresserad av att komma med i vår förenings styrelse?

Vill du tipsa om annan person?

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen!