Kontakt/styrelse

Styrelse 2023

ordförande  Annika Ekelund

vice ordförande Inger Klasson

sekreterare  Margareta Karlsson

kassör Elisabeth Dahlstedt

ledamot Christina Nilsson

ledamot Barbro Feldt 

ledamot Monica Larsson

 

E-post  kontakt@osterhaningekonstforening.se

Postgiro 252956-8.

Webbansvarig Inger Klasson, webmaster@osterhaningekonstforening.se

 
 

Valberedningen

Vakant

 

 

 

 

Valberedningen söker dig

Vi medlemmar behöver ta ansvar tillsammans för att sköta om föreningen.

Vår förening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna växa och blomstra! Det mest tydliga sättet är att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen.

Är du medlem och intresserad av att komma med i vår förenings styrelse?

Vill du tipsa om annan person?

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen!