Kontakt/styrelse

Styrelse 2022

ordförande  Margaretha Westman

vice ordförande Inger Klasson

sekreterare  Annika Ekelund

kassör Barbro Feldt

ledamot Christina Nilsson

ledamot Ann-Charlotte Silvikko

ledamot Monica Larsson

 

E-post  kontakt@osterhaningekonstforening.se

Postgiro 252956-8.

Webbansvarig Inger Klasson, webmaster@osterhaningekonstforening.se

 
 

Valberedningen

Lilian Haglund
Sammankallande

Telefon: 070-778 55 12

Ulla Elgh  

Vår ordförande hänger konst.

 

 

 

 

Valberedningen söker dig

Vi medlemmar behöver ta ansvar tillsammans för att sköta om föreningen.

Vår förening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna växa och blomstra! Det mest tydliga sättet är att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen.

Är du medlem och intresserad av att komma med i vår förenings styrelse?

Vill du tipsa om annan person?

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen!