Kontakt/styrelse

Styrelse 2024

ordförande  Annika Ekelund

vice ordförande Thomas Axelsson  

sekreterare  Margareta Karlsson

webbansvarig Inger Klasson

kassör Elisabeth Dahlstedt

ledamot Elisabeth Bolin 

ledamot Kersti Norling 

 

E-post  kontakt@osterhaningekonstforening.se

Postgiro 252956-8.

Webbansvarig Inger Klasson, webmaster@osterhaningekonstforening.se

Organisationsnummer 802493-2440

 
 

Valberedningen

Vakant

 

 

 

 

Valberedningen söker dig

Vi medlemmar behöver ta ansvar tillsammans för att sköta om föreningen.

Vår förening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna växa och blomstra! Det mest tydliga sättet är att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen.

Är du medlem och intresserad av att komma med i vår förenings styrelse?

Vill du tipsa om annan person?

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen!