Här är kontaktuppgifter till de konstnärer från medlemsutställning i oktober 2021 som visar sin månadsbild på första sidan, 2021-2022.

November
Natalia Johansson  

art.tana@hotmail.com
073-960 64 44
www.svenskakonstnarer.se/galleri/nataliajohansson

December
Elena Struwe
     
070-939 45 31   
galleri.parlan@gmail.com

 

Januari
Inger Andersson  

073-835 63 02   
ingermari40@gmail.com

 

Februari
Ragnhild Blomdahl    
073 428 0242 
r-hild@hotmail.com
konst.se/ragnhild

Mars
Annika Ekelund   

070- 362 22 23

 

April
Bengt-Olof Westin
   
070 982 21 59   
beowestin@yahoo.se

 

Maj
Cecilia Rojas Castro

072-854 55 16    
rojaskonst@hotmail.se 

 

Juni
Ingwar Åhman-Eklund  
073-424 69 30
ingwarae@gmail.com  

 

Juli
Heli Puranen 
073-512 36 48
helipuranen@hotmail.com
www.konst.se/artbyheli 

Instagram: artbyheli
 
Augusti
Inger Klasson    
070-208 94 37
inger.klasson@gmail.com
 
September
Therese Persson
070-719 12 09  
berit18persson@gmail.com